شرایط و روش پرداخت در سایت محمد اپتیک چگونه است؟

 

روش پرداخت و ثبت سفارش در سایت با رعایت و قبول قوانین بانکی به صورت سیستم پرداخت الکترونیکی می باشد که کاربر بلافاصله پس از ثبت مشخصات سفارش در سایت به درگاه بانکی هدایت خواهد شد و پرداخت مشتری از این طریق صورت خواهد گرفت.